Yu Jen Taipei Art & Antique Auction | Private Sales

MENU

203 A BRONZE 'PHOENIX' MIRROR COATED WITH LACQUER
LIAO DYNASTY

203 A BRONZE 'PHOENIX' MIRROR COATED WITH LACQUER
LIAO DYNASTY

China Guardian, 11 November 2009, lot 5772
Collection of Bukchon Art Museum
Yu Jen Taipei, 28 April 2013, lot 236

LITERATURE
Bronze Mirrors from Ancient China, Bukchon Art Museum, 2010, pp.184-187

Estimates

TWD
60,000-90,000
USD
2,000-3,000
HKD
15,800-23,700
RMB
13,640-20,450
遼 銅填漆雙鳳紋鏡
2022 Summer Auction
Auction
Sunday, 28 August 2022 2:00pm
Preview
20-26 August 10:00am-6:00pm
27 August 10:00am-4:00pm
Venue
7F., No.15, Sec. 2, Chongqing S. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei, Taiwan

Lot Overview

鏡薄胎,呈圓形,橋鈕,牡丹花瓣鈕座。鏡緣寬平,布滿紅綠鏽,緣內凹處仍遺留當時髹漆所留下烏漆痕跡。內區以細線淺浮雕技法,飾雙鳳飛舞,鳳凰圓眼尖喙,羽翅豐盈,身姿如行雲流水,猶如剪紙般浮貼於鏡背上,線條挺勁俐落,筆筆不苟,極為精美。鳳凰謂之百鳥之王,牡丹象徵榮華富貴,二者向來為帝王所喜愛,常見於宮廷工藝紋飾中。

契丹族受唐代中原文化影響,牡丹也成為當時藝術常見紋飾,然僅皇室公主得以使用。漆器自古即成為上流社會爭相收藏把玩之物,宋代以後,漆器的製胎和填飾技藝已十分成熟,官方更設專門生產機構。遼代銅鏡存世不多,因此填漆鏡極為稀少,更顯珍貴。本鏡雕工細緻優雅,局部有明顯填漆殘跡,展現鑄造工藝之高妙,另以雙鳳與牡丹搭配,寓意「富貴常在,榮華永駐」,應屬皇室貴族婦女專用之物。
Please enter your details to view the Condition Report
Name?/dt>
E-mail?/dt>
TOP