Yu Jen Taipei Art & Antique Auction | Private Sales

MENU

626 A CARVED CROWN GALL TIGER-SHAPED PAPERWEIGHT
QING DYNASTY

626 A CARVED CROWN GALL TIGER-SHAPED PAPERWEIGHT
QING DYNASTY

Estimates

TWD
150,000-180,000
USD
4,900-5,900
HKD
38,500-46,200
RMB
34,090-40,910
清 櫻木虎形鎮
2018 AUTUMN AUCTION
Auction|
Sunday, 28 October 2018 3:30pm
Preview|
20-27 October 2018 10am-6pm
27 October until 4:00pm
Venue|
7F, No 15, Sec 2, Chongqing S Rd, Taipei, Taiwan
Contact:
+886-2-2358-1881
art@yu-jen.tw  
 

Lot Overview

鎮以櫻木隨形雕成,色澤沉穩,古意盎然。虎作俯臥狀,雙頰豐潤,寬額寬吻,雙目稍深而長,炯炯有神。虎體橫臥,四肢伏地,背部有兩穿孔,長尾回捲至腿側,姿態慵懶,似在休憩,造型圓潤可愛,底部平整可用於鎮紙。

虎納千威服百獸,在傳統習俗中認為虎可避邪保平安,更被視為吉祥物與鎮煞之寶。本件鎮紙以虎形塑造別具一格,置之於案,逸趣橫生,妙不可言,實乃文房清供逸品。
Please enter your details to view the Condition Report
Name:
E-mail:
TOP